ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Тверді сири та продукти сирні4448 тонн26921632.44645 тонн28113943.6
2Масло вершкове1774 тонн18712822.51714 тонн18079928
3Вершки3997 тонн17835321.420 тонн8870.1
4Продукт сметанний8335 тонн12564515.18194 тонн12352019.1

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина86.3
2Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи5.5
3Енергоресурси5.2

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.