ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25.04.201463/2/2014Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку100060000Бездокументарні іменні600000002511.08.2014-07.05.20219838680.7608.05.2021
Проценти по облiгацiях серiї Н виплачуються у такi днi: 11.08.2014-12.08.2014, 10.11.2014-11.11.2014, 09.02.2015-10.02.2015, 11.05.2015-12.05.2015, 10.08.2015-11.08.2015, 09.11.2015-10.11.2015, 08.02.2016-09.02.2016, 09.05.2016-10.05.2016, 08.08.2016-09.08.2016, 07.11.2016-08.11.2016, 06.02.2017-07.02.2017, 08.05.2017-09.05.2017, 07.08.2017-08.08.2017, 06.11.2017-07.11.2017, 05.02.2018-06.02.2018, 07.05.2018-08.05.2018, 06.08.2018-07.08.2018, 05.11.2018-06.11.2018, 04.02.2019-05.02.2019, 06.05.2019-07.05.2019, 05.08.2019-06.08.2019, 04.11.2019-05.11.2019, 03.02.2020-04.02.2020, 04.05.2020-05.05.2020, 03.08.2020-04.08.2020, 02.11.2020-03.11.2020, 01.02.2021-02.02.2021, 03.05.2021-07.05.2021. Торгівля облiгацiями серiї Н на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здійснюється. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Станом на 31.12.2017 року процентна ставка по облігаціях становить 25%. Мета емісії: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Дострокового погашення у звітному періоді не було. Протягом звітного періоду було здійснено викуп облігацій у кількості 2000 шт. на сумму 2 000 000,00 грн. Дата викупа – 07.02.2017 року згідно договору №07-02-17 ЦП (H) купівлі-продажу цінних паперів. Причини – звернення власника цінних паперів. Подальші дії щодо них – знаходяться на балансі емітента. Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді складає: за 11 й відсотковий період (з 07.11.16 по 05.02.17, процентна ставка за облігаціями - 25%) – 1 953 935,74 гривень; за 12-й відсотковий період (з 06.02.17 – по 07.05.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 2 225 181,01 гривень; за 13-й відсотковий період (з 08.05.17 – по 06.08.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 2 611 627,00 гривень; за 14-й відсотковий період (з 07.08.17 – по 05.11.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 3 047 937,01 гривень. Загальна сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді – 9 838 680,76 грн. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії.
28.04.201656/2/2016Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку100065000Бездокументарні іменні650000002522.08.2016-20.05.202316200821.4620.05.2023
Проценти по облiгацiях серiї I виплачуються у такi днi: 22.08.2016-25.08.2016, 21.11.2016-24.11.2016, 20.02.2017-23.02.2017, 22.05.2017-25.05.2017, 21.08.2017-24.08.2017, 20.11.2017-23.11.2017, 19.02.2018-22.02.2018, 21.05.2018-24.05.2018, 20.08.2018-23.08.2018, 19.11.2018-22.11.2018, 18.02.2019-21.02.2019, 20.05.2019-23.05.2019, 19.08.2019-22.08.2019, 18.11.2019-21.11.2019, 17.02.2020-20.02.2020, 18.05.2020-21.05.2020, 17.08.2020-20.08.2020, 16.11.2020-19.11.2020, 15.02.2021-18.02.2021, 17.05.2021-20.05.2021, 16.08.2021-19.08.2021, 15.11.2021-18.11.2021, 14.02.2022-17.02.2022, 16.05.2022-19.05.2022, 15.08.2022-18.08.2022, 14.11.2022-17.11.2022, 13.02.2023-16.02.2023, 15.05.2023-18.05.2023. Торгівля облiгацiями серiї I на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здійснюється. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Станом на 31.12.2017 року процентна ставка по облігаціях становить 25%. Мета емісії: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Дострокового погашення у звітному періоді не було. Протягом звітного періоду фактів викупу не було. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії. Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді складає: за 3 й відсотковий період (з 21.11.16 по 19.02.17, процентна ставка за облігаціями - 25%) – 4 046 471,43 гривень; за 4-й відсотковий період (з 20.02.17 – по 21.05.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 4 051 450,01 гривень; за 5-й відсотковий період (з 22.05.17 – по 20.08.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 4 051 450,00 гривень; за 6-й відсотковий період (з 21.08.17 – по 19.11.17 процентна ставка за облігаціями - 25%) – 4 051 450,02 гривень . Загальна сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді – 16 200 821,46 грн.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н