ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Тверді сири та продукти сирні5118 тонн24716830.44778 тонн23074840.3
2Плавлені сири та продукти плавлені1162 тонн561176.91402 тонн6770811.8
3Масло вершкове2175 тонн14751518.22012 тонн13646023.8
4Сухі молочні продукти2380 тонн426205.31595 тонн173453
5Вершки4881 тонн20615025.4255 тонн107701.9
6Продукт сметанний8355 тонн10610513.18180 тонн10388318.1

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина81.1
2Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи5.5
3Енергоресурси7.2
4Інші6.2

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.