ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Тверді сири та продукти сирні4686 тонн22652427.84686 тонн22652438.6
2Плавлені сири та продукти плавлені1432 тонн269718.51432 тонн2697111.9
3Масло вершкове2077 тонн9541512.32017 тонн9265916.6
4Сироватка суха2282 тонн2441313.61787 тонн1755114.7
5Продукт сметанный1422 тонн14163.58.51422 тонн14163.511.7
6Вершки3959 тонн7467723.5102 тонн19240.8

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина75.3
2Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи7.2
3Енергоресурси9.8
4Інші7.7

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.