ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
09.07.2012161/2/12Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку100025000Бездокументарні іменні250000002717.10.2012-17.07.2015168300020.07.2015
Проценти по облiгацiях серiї F виплачуються у такi днi: 17.10.2012, 16.01.2013, 17.04.2013, 17.07.2013, 16.10.2013, 15.01.2014, 16.04.2014, 16.07.2014, 15.10.2014, 14.01.2015, 15.04.2015, 15-17.07.2015. Облiгацiї серiї F не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Мета емісії: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Дострокового погашення у 2015 році не було. У 2015 році погашено даний випуск облігацій (облігації серiї F).
23.10.2013189/2/2013Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку100030000Бездокументарні іменні300000002523.01.2014-24.10.2016110324125.10.2016
Проценти по облiгацiях серiї G виплачуються у такi днi: 23.01.2014-24.01.2014, 24.04.2014-25.04.2014, 24.07.2014-25.07.2014, 23.10.2014-24.10.2014, 22.01.2015-23.01.2015, 23.04.2015-24.04.2015, 23.07.2015-24.07.2015, 22.10.2015-23.10.2015, 21.01.2016-22.01.2016, 21.04.2016-22.04.2016, 21.07.2016-22.07.2016, 20.10.2016-24.10.2016. Облiгацiї серiї G не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Станом на 31.12.2015 року процентна ставка по облігаціях становить 25%. Мета емісії: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Дострокового погашення у 2015 році не було. У 2015 році погашено випуск облігацій серiї F.
25.04.201463/2/2014Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку100060000Бездокументарні іменні600000003011.08.2014-07.05.20211768035608.05.2021
Проценти по облiгацiях серiї Н виплачуються у такi днi: 11.08.2014-12.08.2014, 10.11.2014-11.11.2014, 09.02.2015-10.02.2015, 11.05.2015-12.05.2015, 10.08.2015-11.08.2015, 09.11.2015-10.11.2015, 08.02.2016-09.02.2016, 09.05.2016-10.05.201608.08.2016-09.08.2016, 07.11.2016-08.11.2016, 06.02.2017-07.02.2017, 08.05.2017-09.05.2017, 07.08.2017-08.08.201706.11.2017-07.11.2017, 05.02.2018-06.02.2018, 07.05.2018-08.05.2018, 06.08.2018-07.08.2018, 05.11.2018-06.11.201804.02.2019-05.02.2019, 06.05.2019-07.05.2019, 05.08.2019-06.08.2019, 04.11.2019-05.11.2019, 03.02.2020-04.02.202004.05.2020-05.05.2020, 03.08.2020-04.08.2020, 02.11.2020-03.11.2020, 01.02.2021-02.02.2021, 03.05.2021-07.05.2021. Облiгацiї серiї H не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Станом на 31.12.2015 року процентна ставка по облігаціях становить 30%. Мета емісії: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Дострокового погашення у 2015 році не було. У 2015 році погашено випуск облігацій серiї F.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н