ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Тверді сири та продукти сирні4613 тонн5046918.31959 тонн10695431.9
2Плавлені сири та продукти плавлені2002 тонн3384112.31859 тонн3784211.3
3Масло вершкове1756 тонн6506723.61697 тонн6553119.5
4Молоко знежирене, молоко знежирене концентроване30449 тонн8037829.130449 тонн8037823.9
5Продукт сметанный10200 тонн169406.22212 тонн169965.1

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина73.1
2Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи9.3
3Енергія7.9
4Інші9.7

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.