ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Тверді сири та продукти сирні150,4 т5179.972.7901,07 т38138.49.5
2Плавлені сири та продукти плавлені1 958,0 т2948015.31 962,48 т36214.19
3Масло вершкове1 396,7 т49298.0625.72 296,09 т105668.426.3
4Сухі молочні продукти1 125,0 т17012.78.91 343,52 т48030.811.9
5Молоко знежирене29 214,0 т6601934.429 045,26 т7922319.7
6Вершки723,0 т13829.37.2762,0 т17468.94.3
7Спреди301,5 т4294.82.2306,0 т5389.51.3

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина67.7
2Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи10.8
3Енергія10.6
4Інші10.9

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.