ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21.04.20111/08/2/11Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР100025000Бездокументарні іменні250000001714.08.2011-15.05.2014300125815.05.2014
Проценти по облiгацiях серiї Е виплачуються у такi днi: 14.08.2011, 13.11.2011, 12.02.2012, 13.05.2012, 12.08.2012, 11.11.2012, 10.02.2013, 12.05.2013, 11.08.2013, 10.11.2013, 09.02.2014, 11-15.05.2014. Облiгацiї серiї Е не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. 05.08.2013р. Загальними зборами учасників Товариства прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй (серiя G). Мета емiсiї: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Достракового погашення у 2013 році не було. У 2013 році погашено випуск облігацій серiї D.
09.07.2012161/2/12Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку100025000Бездокументарні іменні250000001717.10.2012-17.07.2015198961020.07.2015
Проценти по облiгацiях серiї F виплачуються у такi днi: 17.10.2012, 16.01.2013, 17.04.2013, 17.07.2013, 16.10.2013, 15.01.2014, 16.04.2014, 16.07.2014, 15.10.2014, 14.01.2015, 15.04.2015, 15-17.07.2015. Облiгацiї серiї F не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. 05.08.2013р. Загальними зборами учасників Товариства прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй (серiя G). Мета емiсiї: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Достракового погашення у 2013 році не було. У 2013 році погашено випуск облігацій серiї D.
23.10.2013189/2/2013Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку100030000Бездокументарні іменні300000001623.01.2014-24.10.2016025.10.2016
Проценти по облiгацiях серiї G виплачуються у такi днi: 23.01.2014-24.01.2014, 24.04.2014-25.04.2014, 24.07.2014-25.07.2014, 23.10.2014-24.10.2014, 22.01.2015-23.01.2015, 23.04.2015-24.04.2015, 23.07.2015-24.07.2015, 22.10.2015-23.10.2015, 21.01.2016-22.01.2016, 21.04.2016-22.04.2016, 21.07.2016-22.07.2016, 20.10.2016-24.10.2016. Облiгацiї серiї G не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Перехід права власності на облігації здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. 05.08.2013р. Загальними зборами учасників Товариства прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй (серiя G). Мета емiсiї: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Достракового погашення у 2013 році не було. У 2013 році погашено випуск облігацій серiї D.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н