ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"
3.1.3. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс 69001
3.1.5. Область, район Запорізька область, Запорiзька область
3.1.6. Населений пункт м. Запоріжжя
3.1.7. Вулиця, будинок бул. Шевченка, буд. 31

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АА №457203
3.2.2. Дата державної реєстрації 23.01.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізької міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 21500000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 21500000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «ПУМБ»
3.3.2. МФО банку 334851
3.3.3. Поточний рахунок 26000962490991
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «ПУМБ»
3.3.5. МФО банку 334851
3.3.6. Поточний рахунок 26000962490991

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів , психотропних речовин і прекурсорів"АГ №50783402.03.2011Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками21.02.2016
Опис:
Після закінчення строку дії ліцензії, Товариства планує її продовжити.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента