ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим. **) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим. **) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Тверді сири та продукти сирні1307 тис.т.4384401666,0 тис.т.64475.60
2Плавлені сири та продукти плавлені2529 тис.т.3498202362,4 тис.т.40581.10
3Масло вершкове2893 тис.т.8309002579,9 тис.т.89017.90
4Сухі молочні продукти1630 тис.т.1226501723,8 тис.т.20309.10
5Молоко знежирене33556,9 тис.т. 103085.3033556,9 тис.т.103085.30
6Вершки1024 тис.т.1706101250,9 тис.т.24516.20

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина65.9
2Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи10.1
3Енергія12.4
4Інші11.6