ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 34398 X X
у тому числі:
фінансовий кредит, ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"01.10.2010299982029.09.2013
фінансовий кредит, ПАТ "Мотор-Банк"24.05.201244001623.05.2013
фінансовий кредит, ПАТ "Мотор-Банк"20.07.201202019.07.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 75000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 75000 X X
Серія D10.12.2010250001806.12.2013
Серія Е15.05.2011250001711.05.2014
Серія F18.07.2012250001715.07.2015
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1060 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 187 X X
Інші зобов'язання X 25174 X X
Усього зобов'язань X 135819 X X
Опис д/н