ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ARTICA HOLDINGS LIMITED (учасник)  дIн  дIн, W1J 7, London,38 Hertford Street   61.000000000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Молiс (учасник)  30241542  Запорізька область дIн, 69035, м. Запорiжжя,пр. Ленiна, 159I1   24.000000000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МОЛМАРКЕТ ЛТД (учасник)  34975489  Запорізька область дIн, 69057, м. Запорiжжя,вул. Сорок Рокiв Радянської України, буд.86, кв.1   15.000000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
дIн дIн  дIн, виданий дIн 0.000000000000 %
Усього 0.000000000000 %