ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Основні відомості

Скорочене найменування ТОВ "Виробниче об`єднання "Молiс" 

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва А00 №202747 
Дата видачі 23.01.2004 
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради 
Зареєстрований статутний капітал 21 500 000.00 
Сплачений статутний капітал 21 500 000.00 

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПАТ ПУМБ 
МФО банку     334851 Рахунок    26000962490991 
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ПАТ ПУМБ 
МФО банку    334851 Рахунок    26000962490991 

Основні види діяльності
Код за КВЕД Вид діяльності
15.51.0  Перероблення молока та виробництво сиру 
51.11.0  Посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами 
51.17.0  Посередництво в торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами