ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 39850.000  X X
фiнансовий кредит (ПАТ "Креди Агриколь Банк")  12.04.2010  9999.000  15.000  10.04.2014 
фiнансовий кредит (ПАТ "Укрсиббанк")  05.07.2011  4510.000  17.500  05.07.2014 
фiнансовий кредит (ПАТ "Перший Український Мiжнародний Банк")  01.10.2010  25341.000  18.000  29.09.2013 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 50000.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 50000.000  X X
за облiгацiями серiї Е  15.05.2011  25000.000  17.000000000000  11.05.2014 
за облiгацiями серiї Д  10.12.2010  25000.000  18.000000000000  06.12.2013 
дIн    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
дIн    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 1262.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3294.000  X X
Інші зобов'язання X 22003.000  X X
Усього зобов'язань X 116409.000  X X


Опис: За кредитом ПАТ "Укрсиббанк" вiдсоток за користування коштами становить вiд 17,5% до 18,5% за рiзними траншами.