ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери


Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Дата погашення облігацій
21.10.2010 1I08I2I10 Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР 1000.000 25000 Бездокументарна Іменні 25000000.000 18.000000000000 11.03.2011-10.12.2013 10.12.2013
Опис Проценти по облiгацiях серiї D виплачуються у такi днi: 11.03.2011, 10.06.2011, 09.09.2011, 09.12.2011, 09.03.2012, 08.06.2012, 07.09.2012, 07.12.2012, 08.03.2013, 07.06.2013, 06.09.2013, 06-10.12.2013. Облiгацiї серiї D не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Фактiв лiстингуIделiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. 11.03.2011 року зборами учасникiв Товариства прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй (серiя Е). Мета емiсiї: збiльшення обсягiв незавершеного виробництва (збiльшення запасiв сирiв в цехi дозрiвання, заготiвля бiлкової сировини на осiнньо-зимовий перiод для забезпечення ритмiчностi виробництва плавлених сирiв в зимовий перiод); збiльшення запасiв сировини та готової продукцiї (збiльшення запасiв готової продукцii та запасiв сировини на складах); на збiльшення обсягiв товарного кредитування (збiльшення обємiв продажу при незмiннiй полiтицi оплати з вiдстрочкою кiнцевими покупцями); капiтальнi вкладення. Спосiб розмiщення: закрите (приватне) розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося.
21.04.2011 1I08I2I11 Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФРдIн 1000.000 25000 Бездокументарна Іменні 25000000.000 17.000000000000 14.08.2011-15.05.2014 15.05.2014
Опис Проценти по облiгацiях серiї Е виплачуються у такi днi: 11.03.2011, 10.06.2011, 09.09.2011, 09.12.2011, 09.03.2012, 08.06.2012, 07.09.2012, 07.12.2012, 08.03.2013, 07.06.2013, 06.09.2013, 06-10.12.2013. Облiгацiї серiї Е не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Фактiв лiстингуIделiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. 11.03.2011 року зборами учасникiв Товариства прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй (серiя Е). Мета емiсiї: збiльшення обсягiв незавершеного виробництва (збiльшення запасiв сирiв в цехi дозрiвання, заготiвля бiлкової сировини на осiнньо-зимовий перiод для забезпечення ритмiчностi виробництва плавлених сирiв в зимовий перiод); збiльшення запасiв сировини та готової продукцiї (збiльшення запасiв готової продукцii та запасiв сировини на складах); на збiльшення обсягiв товарного кредитування (збiльшення обємiв продажу при незмiннiй полiтицi оплати з вiдстрочкою кiнцевими покупцями); капiтальнi вкладення. Спосiб розмiщення: закрите (приватне) розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
30.12.2021 дIн дIн 0.000 0 0.000
Опис дIн

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
дIн дIн 0.000 0 0.000 дIн
Опис дIн