ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Особлива інформація на 10.04.2013

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                             Лебідь Микола Сергійович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    16.04.2013  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Моліс"
    Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32835306
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 69001
     Населений пункт Запорізька область, м. Запоріжжя
     Вулиця, будинок бульвар Шевченка, 31
     Міжміський код, телефон та факс 0612131766, 0612131766
     Електронна поштова адреса stat@molis.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 11.04.2013
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 71(1575)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 12.04.2013
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення http://www.molis.pat.ua/
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 15.04.2013