ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Особлива інформація на 10.04.2013

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
10.04.2013 Звільнено Головний бухгалтер Варець Наталія Василівна д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа Головний бухгалтер Варець Наталія Василівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 10.04.2013; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 6 років і 3 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Генеральний директор, причина прийняття цього рішення: звільнення за власним бажанням; підстави: Наказ Генерального директора № 317-к від 10.04.2013 року.
10.04.2013 Призначено Виконуюча обов’язки головного бухгалтера Мурич Олена Володимирівна д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа Виконуюча обов’язки головного бухгалтера Мурич Олена Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 10.04.2013 (дата вступу в повноваження з 11.04.2013); володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: головний бухгалтер, економіст, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, виконуюча обов’язки головного бухгалтера; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: на невизначений термін. Орган, що прийняв рішення про призначення - Генеральний директор, причина прийняття цього рішення: вакантність посади у зв’язку зі звільненням головного бухгалтера; підстави: Наказ Генерального директора № 319-к від 10.04.2013 року.