ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 

Особлива інформація на 28.05.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Лебiдь Микола Сергiйович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    01.06.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об`єднання "Молiс"
    Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32835306
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 69001
     Населений пункт м.Запорiжжя
     Вулиця, будинок бул. Шевченка, буд. 31
     Міжміський код, телефон та факс 0612131766, 0612131766
     Електронна поштова адреса stat@molis.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 29.05.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення бюлетень "Вiдомостi ДКЦПФР"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 102(1355)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 31.05.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.molis.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 31.05.2012