ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 15.03.2016

Особлива інформація на 10.03.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нОблігація підприємства відсоткова6500065000.000302.300
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: рішення про розміщення цінних паперів (облігації серії І) на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу прийнято 10.03.2016р. Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “МОЛІС”. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний): Рішенням про приватне розміщення передбачено розміщення 65 000 облігацій іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених), бездокументарної форми існування, номінальною вартістю облігації 1000 грн. кожна, загальна номінальна вартість випуску облігацій 65 000 000 грн. Спосіб розміщення — приватний. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 302,3%. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 418,6%. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - право на надання облігацій Емітенту для їх викупу відповідно до умов емісії; - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду, в т.ч. і за останній відсотковий період при настанні строку погашення облігацій; - право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам приватного розміщення.Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України (гривні). Мета розміщення цінних паперів: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Кошти за напрямом використання планується розподілити наступним чином: 30 млн. грн. має бути спрямовано на збільшення обсягів незавершеного виробництва (збільшення запасів сирів в цехах дозрівання, заготівля білкової сировини на осінньо-зимовий період для забезпечення ритмічності виробництва плавлених сирів в зимовий період); 17,5 млн. грн. – на збільшення запасів сировини та готової продукції (збільшення запасів готової продукцiї та запасів сировини на складах); 17,5 млн. грн. – на збільшення обсягів товарного кредитування (збільшення об’ємів продажу при незмінній політиці оплати з відстрочкою кінцевими покупцями).Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства), відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: Рішення про розміщення прийнято Загальними зборами учасників Товариства.Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертацiя цiнних паперiв не передбачається. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії:Укладання договорів з першими власниками облігацій серії І відбуватиметься Емітентом самостійно (без залучення андеррайтерів) за адресою: 69001, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. 31, тел.: (061) 213-17-66, факс: (061) 213-17-66.