ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 06.04.2015

Особлива інформація на 31.03.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.03.2015ЗвільненоГоловний бухгалтерТарасовська Олена Борисівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Головний бухгалтер Тарасовська Олена Борисівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 31.03.2015 р.; часткою в статутному капіталі емітента не володіє; на посаді особа перебувала 1 рік і 7 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Генеральний директор, причина прийняття цього рішення: за власним бажанням; підстави: Наказ Генерального директора № 259-к від 31.03.2015р.
31.03.2015ПризначеноГоловний бухгалтерМурич Олена Володимирівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Головний бухгалтер Мурич Олена Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 31.03.2015 р. - дата прийняття рішення, дата вступу в повноваження 01.04.2015р.; часткою в статутному капіталі емітента не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник головного бухгалтера, Виконуюча обов’язки головного бухгалтера; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Орган, що прийняв рішення про призначення - Генеральний директор, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Наказ Генерального директора № 259-к від 31.03.2015р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.