ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс"

     
 
Дата розміщення: 14.02.2014

Особлива інформація на 11.02.2014

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нОблігація підприємства відсоткова6000060000.000279.100
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: рішення про розміщення цінних паперів (облігації серії Н) на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу прийнято 11.02.2014р. Загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Виробниче об’єднання “Моліс”. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний): спосіб розміщення — приватний. Рішенням про закрите (приватне) розміщення передбачено розміщення 60 000 облігацій іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених), номінальною вартістю облігації 1000 грн. кожна, загальна номінальна вартість випуску облігацій 60 000 000 грн. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 279,1%. Співвідношення (у відсотках) загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 488,4%. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - право на надання облігацій Емітенту для їх дострокового викупу відповідно до умов їх обігу; - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду; - права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації здійснюється грошовими коштами у національній валюті України (гривні). Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Кошти за напрямом використання планується розподілити наступним чином: 30 млн. грн. – на збільшення обсягів незавершеного виробництва (збільшення запасів сирів в цехах дозрівання, заготівля білкової сировини на осінньо-зимовий період для забезпечення ритмічності виробництва плавлених сирів в зимовий період); 15 млн. грн. – на збільшення запасів сировини та готової продукції (збільшення запасів готової продукції та запасів сировини на складах); 15 млн. грн. – на збільшення обсягів товарного кредитування (збільшення об’ємів продажу при незмінній політиці оплати з відстрочкою кінцевими покупцями). Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: рішення про розміщення цінних паперів прийнято Загальними зборами учасників Товариства. В затвердженому переліку осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, фізичні особи відсутні. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертацiя цiнних паперiв не передбачається. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії:Строк оплати облігацій встановлюється договорами купівлі — продажу облігацій, що укладаються між Емітентом та покупцями облігацій, однак, 100% оплата облігацій повинна бути здійснена упродовж терміну розміщення облігацій. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій не наводиться, оскільки емітентом є товариство з обмеженою відповідальністю. Акції не розміщуються.